Türkçe

2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

Sirküler Tarih/No:21.12.2021/825

Sayı

:957-3746

İstanbul,21.12.2021

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sofya Ticaret Müşavirliği'nin ekli yazılarına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 15/11/2021 tarihli bilgilendirme yazısına atıfla; belirli yüklerin Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon'un 10/08/2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15/03/2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15/01/2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
1- 01 12 2021 Tarihli Yazı (1 sayfa)
2- 22 11 2021 Tarihli Yazı (1 sayfa)
3- Bulgarca Bilgilendirme Metni (2 sayfa)
4- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yazısı (7 sayfa)
5- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yazısı Tercümesi (2 sayfa)
6- Türkçe Bilgilendirme Metni (2 sayfa)

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
01.12.2021TarihliYazi.pdf 258,36 KB İndir
22.11.2021TarihliYazi.pdf 271,49 KB İndir
BulgarcaBilgilendirmeMetni.pdf 979,74 KB İndir
BulgaristanGidaGuvenligiAjansiYazisi.pdf 910,65 KB İndir
BulgaristanGidaGuvenligiAjansiYazisiTercumesi.pdf 526,18 KB İndir
TurkceBilgilendirmeMetni.pdf 514,29 KB İndir