Türkçe

2021/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

Sirküler Tarih/No:18.10.2021/674

Sayı

:644-2513

İstanbul,13.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına ilişkin usul ve esasların 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 sayılı "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ” ile düzenlendiği ifade edilmektedir.

2022 Yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce anılan Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların ekli form vasıtasıyla en geç 27 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitm@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_2021-9 Sayili Teblig.doc 35,50 KB İndir