Türkçe

2023 İhracat Stratejisi

Sirküler Tarih/No: 31.01.2014/71

Sayı

: ARGUYG3/1143

İstanbul,31.01.2014

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan 28.01.2014 sayılı yazısında özetle;

· TİM koordinasyonunda tüm ihracatçı sektörlerimizin katılımları ile hazırlanmış olan 2023 İhracat Stratejisi kapsamında Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 4 milyar dolar olarak belirlendiği,

· Söz konusu proje kapsamında bir örneği ilişik (EK) tablodaki veri ve tahminlerin doldurulması ve oluşturulması gerektiği, bu çerçevede, aşağıda yer alan sorulara firmalarımızdan alınacak cevaplar doğrultusunda tablodaki eksik bilgilerin tamamlanacağı

hususları bildirilmektedir.

· Bu çerçevede, aşağıda yer verilen hususların firmalarımız adına doldurularak en geç 5 Şubat 2014 Çarşamba Günü'ne kadar EİB'e faks (0232 488 61 00) veya e-posta (kurumeyve@egebirlik.org.tr) adresine iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

- Firmamızca ihracatı yapılan ürünler:
- İhracatı yapılan ürünlerin kg başına ortalama ihracat değeri:
- Firmamızca Turquality kapsamında desteklenen marka sayısı ve marka adları:
- (Planlanıyorsa) önümüzdeki dönemde yapılacak Turquality başvurusu ve marka sayısı:
- Marka destek programı kapsamında desteklenen marka sayısı:
- Önümüzdeki dönemde marka destek programı kapsamında başvurulacak marka sayısı:

Firma Adı :
Yetkilinin Adı-Soyadı :
Tel/Faks/E-posta :
Tarih :

Ek:
Tablo (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Tablo.docx 14,48 KB İndir