Türkçe

43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

Sirküler Tarih/No: 16.08.2016/709

Sayı

: EGT/7230

İstanbul,16.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15.08.2016 tarihli yazıda;

1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan "43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceğinden bahisle,

Söz konusu fuarın genel nitelikli olduğu ve tüm sektörlerden firmaların katılım sağladığı; Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'de belirtilen şartlara uyan ve belgelerini sunan firmalar için ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'sinin 10.000 $'ı geçmeyecek şekilde desteklendiği

bildirilmektedir.

Anılan fuara ilişkin fuar duyurusu ve online başvuru linki aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Fuar Duyurusu 
Online Başvuru Linki