Türkçe

5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu

Sirküler Tarih/No: 29.06.2016/603

Sayı

: EGT/6134

İstanbul,29.06.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.06.2016 tarihli yazıda;

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bir örneği ekte sunulan Nota'sına atfen, 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nun 14-16 Kasım 2016 tarihleri arasında BM Cenevre Ofis'inde gerçekleştirileceğinden bahisle,

Söz konusu Nota'nın incelenmesinden, "Liderlik ve Nüfuz: İnsan Haklarını Küresel Ekonomiyi Yönlendiren Kurallar ve ilişkilere Yerleştirmek” başlığı ile düzenlenecek olan Forum'un bu yılki oturumunda İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri'nin uygulanmasına odaklanacağı ve bahse konu foruma devlet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacağının anlaşıldığı,

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak sunucu oldukları İnsan Hakları Konseyi kararlarına dayanan Forum'un geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen dördüncü oturumuna ülkemizden özel sektör temsilcilerinin de katılım sağladıkları ve yaptıkları konuşmalarda Türkiye hakkında yararlı bilgiler sundukları; bu yıl düzenlenecek Forum'a da iştirak edilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği,

Ayrıca, kayıtların 2016 yılı Ağustos ayından itibaren başlayacağı Forum'a ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2016ForumBHR.aspx internet adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

EK: Nota (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BM_IHYKNotasi.pdf 246,83 KB İndir