Türkçe

6736 Sayılı Kanun Hk.

Sirküler Tarih/No:16.05.2017/364

Sayı

:4584

İstanbul,16.05.2017

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde kanunun sağladığı indirimli oranlara göre yapılandırarak ödemesi, matrah artırımı suretiyle vergi incelemesine muhatap olunmaması, devam eden vergi davalarının kanun kapsamında feragat edilmesi suretiyle sonlandırılması, daha önce unutulmuş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi ve işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi gibi imkanlar getirildiği,

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona erdiği, Kanun hükümlerinden yararlanan mükelleflerimize yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiği, yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiği, bazı mükelleflerin Kasım 2016 ayında ödemelerinde yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma haklarının sonra erdiği ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildiği,

Yapılan düzenlemeler aşağıda haliyle sunulmuş olup

- Yapılandırılması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır.

- Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

- 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

- 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getiremediklerini tecil başvurulu ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığı, zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesi olduğu, Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiği, Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerin de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacakları ifade edilmektedir. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedekileri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedecekleri hususuna dikkat çekilmekte olup özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 636 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr/ adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alınabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi