Türkçe

92 ve 133 Sayılı ILO Sözleşmeleri

Sirküler Tarih/No: 17.09.2012/833

Sayı

: ARGUYG2/10082

İstanbul,17.09.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2012 tarih ve 14420 sayılı yazısına atfen Deniz Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 ve 133 Sayılı ILO Sözleşmeleri 17.03.2005 tarihi itibariyle ülkemizce onaylanıp 17.09.2005 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu konuda 05.08.2011 tarihli ve 23295 sayılı "Türk Bayraklı Gemilerin 92 ve 133 Sayılı ILO Sözleşmeleri Kapsamında Denetimi ve Belgelendirilmesi” Talimatı ile 17.09.2005 tarihi öncesi inşa edilen gemilere yönelik uygulama esaslarının belirlendiği, ancak 17.09.2005 sonrası gemiler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özellikle 92 ve 133 sayılı ILO sözleşmelerine taraf olmayan devletlerden Türk Bayrağı'na geçen veya 2005 sonrası inşa edilmiş olan ve ILO gereklerini yapısal olarak sağlayamayan gemilerin disipline edilmesi ihtiyacı olduğunun sektör tarafından yazılı olarak talep edildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, sözleşme kapsamındaki 17.09.2005 tarihinden sonra inşa edilmiş veya Türk Bayrağı'na geçen yabancı bayraklı gemilerin 92 ve 133 ILO sözleşmelerine uyumluluğunun aşağıdaki durumlara göre değerlendirilebileceği,

- Klaslı gemilerde yetkilendirilmiş klas kuruluşları, klassız gemilerde ise İdare tarafından denetlemeye veya değerlendirmeye tabi tutulacağı,

- Yapılan denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gemilerde uygulanması pratik olmayan yapısal değişiklikler ve büyük tadilatlardan kaçınarak eşdeğer olabilecek alternatif uygulamaların bulunması yoluna gidileceği (örn: özel bir oturma odası bulunmayan zabitan kamaralarının bulunduğu gemilerde zabitan için eğer ortak dinlenme salonu tahsis edilmiş ise bu alanın eşdeğer uygulama olarak kabul edilmesi)

- Gemide tespit edilen ve tadilatı mümkün gözüken değişiklikler ise geminin ilk special sörveyinde gerçekleştirileceği ve bu tarihe kadar söz konusu gemiler için Ek'de yer alan "Geçici Uygunluk Belgesi” düzenleneceği,

17.09.2005 tarihi öncesi inşa edilen gemilere yönelik 05.08.2011 tarihli ve 23295 sayılı "Türk Bayraklı Gemilerin 92 ve 133 Sayılı ILO Sözleşmeleri Kapsamında Denetimi ve Belgelendirilmesi” Talimatın uygulamasının devam ettiği, yeni inşa edilen veya ithal edilen Türk Bayraklı gemilerin planları ve yapısının 92 ve 133 sayılı ILO sözleşmelerine uyumluluğunun ise Yetkili Klas Kuruluşlarınca sağlanacağı hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AB ve Gemi Koordinasyon Şubesi

 

Ek: Talimat (7 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Talimat.pdf 2.631,91 KB İndir