Türkçe

97/5 Sayılı Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 02.01.2013/3

Sayı

: DVLYRD/14424

İstanbul,31.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz ,

Bilindiği gibi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliği'ne İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 7.maddesinde "Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği Çerçevesinde Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesi (Ek-5) gelen talepler değerlendirilerek Bakanlıkça yeniden düzenlenir hükmü yer almaktadır

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, listenin yeniden düzenlenmesini teminen söz konusu listeye eklenmesi talep edilen uluslar arası nitelikteki belge ve sertifikalara (ya da gerekli görülen güncellemelere) ilişkin bilgilerin iletilmesi gerektiği bildirildiğinden, 97/5 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmekte olan belge ve sertifikaların listesi EK-1'de gönderilmiş olup, söz konusu listeye eklenmesini talep ettiğiniz ya da güncellenmesini önerdiğiniz belge ve sertifika bilgilerinin EK-2'de yer alan tabloda belirtilerek bir dilekçe ekinde ya da tablo üzerinde firmanız unvan ve irtibat bilgileri yer alacak şekilde en geç 03.01.2013 Perşembe günü mesai saati bitimine dek Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (Ayrıca söz konusu tablonun excell formatında iib@iib.org.tr veya rbal@iib.org.tr e-mail adresine ietiniz.)

Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

 

Ek:
1 : Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar
2 : Desteklenmesi (EK-1'deki listeye eklenmesi/güncellenmesi) talep edilen belge/sertifikalara ilişkin tablo

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK 1.docx 14,21 KB İndir
EK 2.docx 14,62 KB İndir