Türkçe

97/5 Sayılı Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 27.06.2012/592

Sayı

: DVLYRD/7467

İstanbul,27.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliği çerçevesinde, Uygulama Usul ve Esasları ekinde (Ek-5) belirtilen uluslararası nitelikteki belgelerin alımına yönelik harcamalar ile tarım analiz raporları ve sağlık sertifikası alımına yönelik harcamalar mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesince desteklenmekte ve yine Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 7.Maddesinde belirtildiği üzere, destek kapsamındaki belge ve sertifikaların yer aldığı söz konusu liste Ekonomi Bakanlığınca gelen talepler üzerine yeniden düzenlenmektedir.

Bu itibarla, söz konusu listeye (Ek-5) eklenmesi talep edilen belge ve/veya sertifikaların Ekonomi Bakanlığına iletilmesini teminen; talep edilen belge/sertifikaya ilişkin bilgilerin ek'te yer alan tablo formatında hazırlanarak en geç 28.06.2012 tarihi mesai bitimine kadar mgencer@iib.org.tr veya fgurses@iib.org.tr adreslerine iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla

Dr.Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek: Destek kapsamına alınması talep edilen belgelere ilişkin tablo

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-97_5.xls 34,00 KB İndir