Türkçe

AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 26.02.2018/153

Sayı

:1566

İstanbul,23.02.2018

İSTANBULSU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ'NE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine ilişkin 20/7/2017 tarihinde bu yana kısmı gözden geçirme soruşturması (partial interim review) yürütülmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazılarında, "21 Şubat 2018 tarihinde Komisyon tarafından bulgu raporu yayımlandığı ve söz konusu raporda; ''Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da 2016 yılında yapılan değişiklikle 2015-2016 yılları arasında toplam verilen doğrudan üretim desteğinde önemli bir düşüşün gerçekleştiği; ancak bu değişikliğin yalnızca baraj gölü veya denizde yapılan üretime ilişkin olduğu, toplam üretimin yaklaşık % 30'una tekabül eden karada yapılan üretimi kapsamadığı belirtilmektedir. Ayrıca grup firmaların bünyesinde bulunan birden çok firmanın, aynı tüzel kişilik olarak sayılmayacağı ve destekten birden fazla şirket için ayrı ayrı faydalanılabileceği vurgulanmaktadır.

Ayrıca bahse konu raporda devamla, alabalık üreticilerine yönelik desteklerin 2017 yılında miktar olarak arttığı ve farklı destek kalemlerinin eklendiği, 2018 yılında da yeni destek kalemlerinin eklenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu bulgulardan yola çıkarak verilen doğrudan üretim desteğinin değişken olduğu, 2013-2016 yılları arasında yaşanan azalmanın kalıcı bir doğaya sahip olmadığı, 2017 ve 2018 yıllarında toplam destekleme miktarının aynı kalabileceği veya artabileceği hususları Komisyonca değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Komisyon tarafından, yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonlandırılmasına ve hâlihazırda uygulanan önlemin yürürlükte kalması hususlarına hükmedildiği ve söz konusu rapora ilişkin tüm ilgili tarafların 18 Mart 2018 tarihine kadar görüş verebileceği hususları belirtilmektedir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi