Türkçe

AB Alabalık Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Sirküler Tarih/No:30.03.2021/258

Sayı

:127-01336

İstanbul,30.03.2021

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından iletilen 3173 sayı ve 29.03.2021 tarihli yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı Komisyon tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanarak, 26/3/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde nihai karar metninin yayınlandığı bildirilmiştir. Ekte bilgilerinize sunulan karar metninde özetle;

-Halihazırda uygulanan önlemlerin geçerliliğini yitirmesi halinde, AB için sektörün karlılığı ve genel ekonomik durumunun olumsuz etkileneceği,

- Ayrıca, AB açısından sektörün çevre ve sağlık standartlarını karşılamak için gerekli yatırımları yapmasını engelleyeceği;

- Türkiye'deki üretim kapasitesinin yüksekliği, AB pazarının Türkiye için çekiciliği, Türkiye'den yapılan ithalatlardaki fiyat seviyeleri ve bunların AB'de sektör üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında, Avrupa Komisyonu tarafından, önlemlerin kaldırılmasına izin verilmesi durumunda AB pazarının zarar görmesinin devam etme olasılığının olduğu,

-Bu gerekçelerle de Türkiye menşeli alabalık ithalatına yönelik halihazırda uygulanan antisübvansiyon önlemlerinin sürdürülmesinin yerinde olacağına karar verildiği,

belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ek: Karar Metni (29 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AB Karar Metni.pdf 2.304,36 KB İndir