Türkçe

Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 15.08.2016/705

Sayı

: 7099

İstanbul,15.08.2016

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELEİRNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden 12.08.2016 tarihinde alınan ve "Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları” konulu ileti aynıyla aşağıda bilgilerine sunulur.

İzzet Selçuk ŞAĞBAN
Genel Sekreter

"Bilindiği üzere, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır (EK-1 ve EK-2).

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkân tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İtirazlar

Ek-1 ve Ek-2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, AB ve Türkiye'de yerleşik firmalarca yapılan yeni askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin liste Aralık ayı içerisinde yukarıda yer alan linkte yayımlanacak olup, söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvuruların en geç 05/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması zorunludur. Bu tarihlerden sonra yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.”

EK:
1 - Güncel V Sayılı Liste_1.1.2016 İtibariyle Geçerli
2 - V Sayılı Liste Temmuz Güncellemeleri

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK1-GuncelVSayiliListe_1.1.2016ItibariyleGecerli.xlsx 272,87 KB İndir
EK2-VSayiliListeTemmuzGuncellemeleri.xlsx 51,75 KB İndir