Türkçe

AB İhracat / Meyve Suları

Sirküler Tarih/No: 03.05.2012/429

Sayı

: ARGUYG1/5145

İstanbul,03.05.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; 8 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında, insan tüketimine yönelik meyve suları ve benzer ürünler hakkındaki 2011/112/EC sayılı Konsey Direktifini değiştirmeyi öngören bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi metninin kabul edildiği ve söz konusu yeni düzenlemenin en geç haziran ayı başında AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklenildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenleme ile Kodeks Alimentarius gıda standartlarına uygun olarak menşeine bakılmaksızın, AB piyasasına sunulan tüm meyve sularında şeker katkısı kullanımına son verilmesi, ayrıca domates sularının da meyve suyu kapsamında değerlendirilmesi gibi hususların öngörüldüğü; üye ülkelerin söz konusu direktifi ulusal mevzuatına aktarmaları için 18 aylık bir geçiş süresi tanıdığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.