Türkçe

AB ile AEO Alanında İşbirliği

Sirküler Tarih/No:29.11.2019/668

Sayı

:1783-06916

İstanbul,29.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ticaretin kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların uluslararası tanınırlığının önemli bir unsuru olan Karşılıklı Tanıma Düzenlemelerinin tesisi amacıyla, diğer ülke gümrük idareleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma düzenlemelerine yönelik müzakere ve çalışmaların sürdürülmekte olduğu ve bu kapsamda stratejik eylem planı hazırlanması çalışmalarının ilgili birimlerin katkılarıyla yürütüldüğü ifade edilmektedir.

AEO alanında ülkemizin kaydettiği gelişmeler çerçevesinde, sürecin yeniden başlatılabilmesi amacıyla AB ile AEO karşılıklı tanıma düzenlemesi alanında işbirliği yapılmasına yönelik ülkemiz görüşlerinin, 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 50'nci toplantısı vesilesiyle AB Makamları nezdinde gündeme getirilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, ülkemiz ile AB arasında AEO karşılıklı tanıma mekanizmasının tesisine yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere AB AEO sistemi ve AB ile dış ticaretimizin yapısı, işleyişi, ülkemize etkisi, rekabet koşulları vb. konulardaki olabilecek görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-post adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_AB ile AEO Alaninda Isbirligi.doc 35,00 KB İndir