Türkçe

AB Komisyonu/Konserve Edilmiş Mandalinalar hk.

Sirküler Tarih/No: 12.07.2012/640

Sayı

:ARGUYG1/7927

İstanbul,11.07.2012

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Belirli Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Turunçgiller”(2008.30) ithalatına yönelik olarak başlatılan ve normal değer belirleme çalışmalarının yapılabilmesini teminen ülkemizden 5 firmamızın işbirliği yaptığı anti-damping soruşturmasının tekrar başlatılmasına ilişkin daha önce bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu defa mezkur ürünlerin ithalatının Avrupa Birliği(AB) tarafından kayda alınmasına ilişkin 572/2012/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği 29 Haziran 2012 tarihli ve L 169 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup; söz konusu yönetmeliğehttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0050:0052:EN:PDF adresinden ulaşmanın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur

Dr. Hasan Parıltı

Genel Sekreter Yrd.