Türkçe

AB Mevzuat Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 12.08.2016/702

Sayı: EGT/7075

İstanbul,12.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.08.2016 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB)'nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde otonom tarife kotası açan ve söz konusu kotaların yönetimini düzenleyen 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/1050/AB sayılı Konsey Tüzüğü ile; Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil ederek belirli ürünlerde gümrük vergisiz veya daha düşük gümrük vergileri ile pazara giriş imkânı tanınmasını öngören 2016/1047/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi