Türkçe

AB Mevzuat Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No:28.10.2021/697

Sayı

:717-2786

İstanbul,26.10.2021

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki aşağıda yer alan malumat iletilmektedir.

-Hayvansal kökenli gıdalar için özel hijyen gereksinimlerine dair 853/2004 sayılı SP ve Konsey Tüzüğü'nün III sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1374 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Şarap sektöründe geleneksel terimlerin değiştirilmesine ilişkin 2019/33 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1375 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-AB üyesi ülkelerin bayrağını taşıyan gemiler için Kuzey Atlantik Balıkçılık Organizasyonu'nun (NAFO) 3M bölgesinde kırmızı balıklar için bir balıkçılık kapanışı kurulması hakkında 2021/1376 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Yeni gıda ürünleri listelerine dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1377 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Organik ve organik dönüşümlü ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalatında yer alan üçüncü ülkelerdeki operatörlere, operatör gruplarına ve ihracatçılarına verilen sertifikalarla ilgili belirli kuralların belirlenmesi ve tanınmış kontrol otoriteleri ile kontrol kurumlarının listesinin oluşturulmasına ilişkin 2021/1378 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1379 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Ağustos 2021 tarihli ve L 297 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-"Jászsági nyári szarvasgomba” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1373 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 19 Ağustos 2021 tarihli ve L 296 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kürk hayvanları dışındaki geviş getirmeyen çiftlik hayvanlarının, hayvanlardan elde edilen proteinlerle beslenmesinin yasaklanması hakkında 999/2001 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün IV sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1372 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 18 Ağustos 2021 tarihli ve L 295 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1371 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 17 Ağustos 2021 tarihli ve L 294 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-AB ve AB dışı sularda bazı balıkçılık olanaklarına dair 2021/1239 ve 2021/92 sayılı Konsey Tüzükleri'nde yapılan düzeltmeler, AB Resmî Gazetesi'nin 17 Ağustos 2021 tarihli ve L 294 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi