Türkçe

AB Mevzuat Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No: 13.10.2017/771

Sayı

: EGT/8643

İstanbul,13.10.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.10.2017 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler adına Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından yürütülen anti-damping soruşturmalarının 8 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Dampingli İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1036 sayılı AB Parlamentosu ve Konseyi Kararı” çerçevesinde; telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarının ise 8 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Sübvansiyonlu İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1037 sayılı AB Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Kararı” kapsamında yürütüldüğünden bahisle,

Söz konusu mevzuatta değişiklik yapılması için Komisyon tarafından 2016 yılının Kasım ayında sunulan değişiklik önerisinin AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edildiği ve bu yılın sonunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu değişikliklerde iki ana hususun yer aldığı,

Söz konusu değişikliğin ilkinin anti-damping soruşturmalarına yönelik olduğu; Komisyonun, soruşturma başlatılan bir ülkenin firmaları için damping marjı hesaplanırken devlet müdahalesinden dolayı o ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerinin baz alınamayacağına karar vermesi durumunda, o ülkeyle benzer ekonomik gelişme ve sosyal ve çevresel korumaya sahip bir başka ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerini baz alabileceği,

Bu kapsamda, ikinci önemli değişikliğin ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarına ilişkin olduğu ve Komisyonun, soruşturma başlatıldıktan sonra yeni bir sübvansiyonun ya da sübvansiyonların varlığını tespit ettiğinde, söz konusu soruşturma incelemesine bu yeni sübvansiyonu (sübvansiyonları) da dâhil edebileceği bildirilmektedir.

Konunun ayrıntısına http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3703_en.htm linkinden ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi