Türkçe

AB Mevzuat Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No: 06.08.2018/479

Sayı

: 5019-05060

İstanbul,03.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.08.2018 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB'de bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınmasına ilişkin 1387/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/914/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Haziran 2018 tarih ve L 162 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi