Türkçe

AB Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sirküler Tarih/No:26.05.2017/386

Sayı

:EGT/4989

İstanbul,26.05.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.05.2017 tarihli yazıda;

Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği akabinde Avrupa Birliği (AB)'nin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalata dair ortak kuralların (özellikle gözetim uygulaması ve korunma önlemleri) belirlenmesi hakkında 2015/755/AB sayılı Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey Tüzüğü'nü adı geçen ülkenin tüzüğün ekinden çıkarılması şeklinde tadil eden 2017/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 29.04.2017 tarihli ve L113 sayılı nüshasında yayımlandığı,

Diğer taraftan, 1905.90.60 ve 1905.90.90 CN kodlu ürünlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren Tarife ve İstatistik Nomanklatüründen çıkarılarak sırasıyla 1905.90.70 ve 1905.90.80 CN kodlu ürünlerin bunların yerini almasına dair 2017/705/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 20.04.2017 tarihli ve L104 sayılı nüshasında yayımlandığı

iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi