Türkçe

AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve Ekler Kitapçığı

Sirküler Tarih/No: 08.05.2017/348

Sayı

: EGT/4297

İstanbul,08.05.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.05.2017 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı bünyesinde yer alan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığının katılım süreci çerçevesinde AB müktesebatının bir strateji dahilinde Türkçeye çevrilmesi için ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında; metinler arası tutarlılığın sağlanması, yaygın olarak kullanılan kalıp ifadelerin yeknesak olarak bu alanda çeviri yapan tüm çevirmenler tarafından kullanılması ve kaliteli, akıcı ve anlaşılır çevirilerin ortaya çıkması amacıyla, AB Bakanlığı tarafından ilk kez 2009 yılında "AB Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Çevirmen El Kitabı” adı ile çıkarılan ve sonrasında dört kez güncellenen "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi”nin; alınan geri bildirimler, edinilen tecrübe ve AB tarafından yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellendiği; AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından çıkarılan tüzük, direktif ve kararlar ile AB Konseyi tarafından çıkarılan tavsiyeler gibi düzenlemeler esas alınarak, bu düzenlemelerin çevirisinde kullanılacak terminoloji, uyulacak dilbilgisi kuralları ve şekilsel özellikler ile örnek çeviri kalıplarına yer verilen söz konusu Rehber'in, AB Bakanlığı'nın http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44498&1=1 adresli internet sayfasında erişime açıldığı,

Bu çerçevede; AB Bakanlığı ve ilgili paydaşlar tarafından kullanıldıkça güncellenen bir doküman olması sebebiyle mezkur Rehber'e ilişkin görüş/öneri ve taleplerin ceb@ab.gov.tr adresine bildirilebileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi