Türkçe

AB Sınırlarındaki Aflatoksin Kontrolü Sıklığı

Sirküler Tarih/No: 30.03.2012/332

Sayı

: ARGUYG3/3839

İstanbul,30.03.2012

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER 

Sayın Üyemiz,

İlgi : a) 21.02.2012 tarih ve 188 sayılı sirkülerimiz
        b) 06.03.2012 tarih ve 240 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerlerimizde özetle, Frucom'dan alınan ilgili sirkülerlere atfen, AB sınırlarındaki aflatoksin kontrolü sıklıklarına ilişkin 1152/2009 sayılı Regülasyon'da değişikliğe gidilmesi çalışmaları hakkında bilgi verilmekte ve bu kapsamda Türk fındığına uygulanan kontrol sıklığının % 10'dan % 5'e düşürülmesinin görüşüldüğü ifade edilmektedir.

Bu defa, Frucom'dan alınan bir örneği ilişik 28.03.2012 tarihli bir sirkülerde özetle, bir örneği ilişik AB Resmi Gazetesi'nin 28.03.2012 tarihli sayısında yayınlanan 274/2012 sayılı Regülasyon'da; AB sınırlarında Türk fındığına uygulanan aflatoksin kontrol sıklığının % 10'dan % 5'e düşürüldüğü ve anılan uygulamanın ve 17.04.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek : Frucom duyurusu ve ilgili AB Resmi Gazetesi (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AB Resmi Gazetesi.pdf 715,57 KB İndir
Frucom 2012-06.pdf 62,76 KB İndir