Türkçe

AB Tarafından Çin' e Karşı Alınan Anti Dumping Önlemi (NarenciyeÜrünleri)

Sirküler Tarih/No:28.11.2019/664

Sayı

:106-06819

İstanbul,25.11.2019

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "narenciye ürünleri” (2008 30 55, 2008 30 75, ex 2008 30 90 [TARIC codes 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan kararda ton başına 361,4 Euro ile 531,2 Euro arasında değişen tutarlarda nihai anti-damping vergisi önlemi tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmekte olup konuya ilişkin 7 Kasım 2019 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.286.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2019:286:TOC
adresinden ulaşılabileceği iletilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu gelişmelerin, bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi