Türkçe

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No: 02.01.2018/2

Sayı

: 15

İstanbul,02.01.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2017 tarihli yazıda özetle, Avrupa Birliği nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında hayvansal kaynaklı olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin arttırılması hakkında 882/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nün uygulanmasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği EK'te yer alan 2017/2298/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2017 tarihli ve L329 sayılı nüshasında yayınlandığından bahisle,

Bu kapsamda, 16 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanacak Tüzük kapsamında, Türkiye menşeili ürünlere uygulanan kontrol sıklıklarına ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamakla beraber, AB'nin ithalatında okratoksin A nedeniyle %5 kontrol sıklığına tabi olan 0806.20 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) kuru üzüm tanımına açıklık getirmek için söz konusu GTP'nin tanımına ‘'ezme haline getirilmiş kesik veya ezik kuru üzümler dahil, daha ileri bir işlem görmemiş'' (‘'including dried grapes cut or crushed into a paste, without any further treatment'') ifadesinin eklendiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK: 2017/2298/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (7 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ABTarimMevzuatDegisikligi_2.1.2018.pdf 2.923,15 KB İndir