Türkçe

AB Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Sirküler Tarih/No: 07.11.2014/803

Sayı

: ARGUYG1/10199

İstanbul,07.11.2014

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alına bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı hali hazırda yürütülen anti damping ve telafi edici vergi soruşturmaları ile ilgili olarak %7 ile %9,7 arasında değişen oranlarda telefi edici vergi uygulamasına kara verildiği ilişkin karar, 6 Kasım 2014 tarih, L 319/1 no.lu AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı; Diğer taraftan, ülkemiz savunmasını üstlenen avukatlık firmasından aldıkları e-postada, anılan karara göre önlemlerin uygulanmasının yayın tarihinden hemen sonra başlayacağı, geçiş sürecinin öngörülmediği, geçici önlem olması nedeniyle anılan önlemlerin 4 ay yürürlükte kalacağı ve 4 ay sonra soruşturma bitmemiş olsa dahi geçici önlemlerin kalkacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi


EK: AB Resmi Gazetesi

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ABResmiGazetesi.pdf 518,84 KB İndir