Türkçe

AB Ülkelerine Yaş Meyve Sebze İhracatında Laboratuar Analizleri

Sirküler Tarih/No: 14.06.2012/552

Sayı

: ARGUYG1/6936

İstanbul,14.06.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Antalya İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; malumları olduğu üzere Avrupa Birliği'nin 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli taze biber ve domates ürünlerinin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında AB giriş kapısı olan Bulgaristan'da %10 sıklıkla ürünlerimizden numuneler alınarak Sofya ve Pleven'deki Laboratuarlara ulaştırılmakta olduğu ve söz konusu laboratuarlarda zirai ilaç kalıntı analizinin yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bulgar gümrük idareleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Bulgar hükümetince Kaptan Andreevo gümrüklü sahasının "Interpred Eurologistic Ltd.” firmasına ihale sonucu 10 yıllığına kiraya verildiği, firmanın burada kurmuş olduğu laboratuarın akredite olmasının ardından tahminen 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren faaliyete geçeceği, bayram tatilleri ve hafta sonu da dahil olmak üzere 7/24 çalışacağı, sözleşme imzalamış olduğu ihracatçı firmalara hizmet verebileceği ve ihraç edilen ürünlerin evrak kontrol ve onay işlemlerinin tamamlanması esnasında, 1 saat içerisinde analiz sonucunu teslim edebileceği bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 2 laboratuara ürünlerin ulaştırılması, analizlerin sonuçlanmasının beklenmesi ve sonuçların varış gümrüğüne iletilmesi gerekmeyeceğinden ihracatçı firmalarımızın hem maliyetinin düşeceği hem de zaman avantajı sağlanacağı düşünülmektedir.

Konuyu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ayrıntılı Bilgi için:
Interpred Eurologistic Ltd.
Sofia, 1267, Maria Luiza boulevard 102, Serdika Bus Station, Building B, Office 117
Telefon/Faks: +359 379 720 45, GSM: +359 879 930 078
E-mail: interpred.eu.log@hotmail.com