Türkçe

AB/Anti-Damping Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 25.11.2016/972

Sayı

: UYG3/10163

İstanbul,25.11.2016

 

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kore menşeli "Termal Rulo Kağıt” (4809.90.00, 4811.90.00, 4816.90.00 ve 4823.90.85 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 18 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %12,1 oranında geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup, konuya ilişkin 16 Kasım 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriservs:OJ.L.2016.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:310:TOC internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu gelişmenin sektör firmalarımıza bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi