Türkçe

ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Sirküler Tarih/No: 24.05.2012/490

Sayı

: EGT/5990

İstanbul,24.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.05.2012 tarihli yazıda;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından halihazırda ülkemiz menşeli muhtelif ürünler ithalatına karşı 3 adet "anti-damping önlemi” ve 2 adet "telafi edici vergi önlemi”nin tatbik edildiğinden bahisle,

Söz konusu önlemlere ilişkin, ihracatçı firmalara yönelik uygulanmakta olan anti-damping vergisi oranının üst üste üç sene boyunca sıfır olması; telafi edici vergi oranının ise üst üste beş sene boyunca sıfır olması durumunda ABD Ticaret Bakanlığı Uluslar arası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ilgili anti-damping ve/veya telafi edici vergi önlemlerinin mezkur firma özelinde tamamen veya kısmi olarak kaldırılmalarına karar verilmekte olduğu,

Bu itibarla; 21.05.2012 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ek'te yer alan Karara göre, anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin yürürlükten kaldırılmalarını düzenleyen 19 CFR 351.222 sayılı mevzuatta ITA tarafından muhtelif düzenlemelere gidilmiş olduğu; bahse konu düzenlemeler uyarınca, ihracatçı firmalara karşı uygulanmakta olan firma bazlı anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin tamamen veya kısmi olarak kaldırılmalarının çeşitli koşullara bağlamakta olduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek:
Resmi Gazete Örneği (10 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Resmi_Gazete.pdf 2.986,90 KB İndir