Türkçe

ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı

Sirküler Tarih/No:15.06.2021/403

Sayı

:219-896

İstanbul,14.06.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulmasının önerildiğinden bahisle, akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşlerinin USTR'a iletildiği, 7 Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir "Kamu Dinleme Toplantısı”nın gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR'ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai kararın açıklandığı; bahse konu karar ile ülkemiz menşeli 32 ürüne yönelik olarak %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildiği; diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR'nin, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya aldığı; Kararda, DHV'ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu 32 ürünün tamamının 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer aldığı, 32 üründe ABD'nin ülkemizden ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin görüldüğü; uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşması ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesinin öngörüldüğü; 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD'nin ülkemizden 2020 yılında ithalatının 82,5 milyon dolar olduğu, söz konusu 13 ürünün 6'sını halı ürünleri; 1'ini perdeler, 3'ünü seramik ve karolar, 3'ünü ise mücevherat ürünlerinin oluşturduğu ifade edilerek; önleme konu edilen 8'li GTİP bazında 32 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verilerini içeren ekli tablolar iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: 8'li GTİP Bazında 32 Üründe ABD'nin Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ithalat Verileri.pdf 350,92 KB İndir