Türkçe

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Sirküler Tarih/No: 18.01.2013/61

Sayı

: EGT/729

İstanbul,18.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.01.2013 tarihli yazıda;

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından, 28 Aralık 2012 tarihli ABD Resmi Gazete vasıtasıyla, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)'nin 2012 yılı gözden geçirme süreci kapsamında "GTS listesine dahil edilmesi talep edilen yeni ürün başvuruları” ile ilgili bir duyuru yapıldığı,

İnceleme talebi kabul edilen ve aşağıdaki linkte yer alan ürünlerin, 2012 yılı gözden geçirme süreci sonucunda GTS listesine dahil edilme kararının alınması halinde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, aralarında ülkemizin de yer aldığı GTS'den yararlanan tüm ülkeler için gümrüksüz olarak ABD'ye ihraç edilmesinin önünün açılmış olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not: Bahse konu ürünlere ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:
http://www.ustr.gov/sites/default/files/Petitions%20Accepted%202012%20GSP%20Review.pdf