Türkçe

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Klavuzu

Sirküler Tarih/No: 10.12.2012/1085

Sayı

: EGT/13523

İstanbul,10.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.12.2012 tarihli yazıda;

Genelleştirilmiş Tercihler Sitemi'nin (GTS/GSP); gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar uygulaması suretiyle gelişmekte olan ülke ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlayan bir sistem olduğu; söz konusu uygulamanın ana amaçlarının, gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini artırmak, sanayileşmelerini teşvik etmek ve ekonomik büyümelerini hızlandırmak olduğu,

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin 1976 yılından bu yana, ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini (GTS) uyguladığı; GTS uygulamasından yararlanan ABD'li ithalatçının, ülkemiz menşeli malları daha ucuza ithal ettiği; GTS uygulamasından yararlanan Türk ihracatçısının, özellikle söz konusu sistemden yararlanamayan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazandığından bahisle;

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, ABD'ye yapılan ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçılarımızın ABD GTS uygulamasından daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla anılan uygulamanın temel esasları ve ülkemizin yaralanma durumu hakkında bilgi içeren yayına http://www.ibp.gov.tr/pg/assets/rapor/09RPR007.pdf adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi