Türkçe

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Sirküler Tarih/No: 06.07.2012/624

Sayı

: EGT/7810

İstanbul,06.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.07.2012 tarihli yazıda;

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 2011 yılı "Yıllık Gözden Geçirme (Review)” sürecinin sonuçlarının ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde ilan edildiği; bu kapsamda daha önce İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından, Rekabet İhtiyacı Limitini (CNL) aşan tek ihraç ürünümüz olan 2840.19.00 GTİP'li "disodyum teraborat”ın CNL istisnasından yararlanabilmesi; 7113.19.50 GTİP'de yer alan altından mamul mücevherci eşyası, 6802.21.10 - 6802.91.20 - 2515.12.20 GTİP'lerinde yer alan travertenler ve 7408.19.00 - 7413.00.90 GİPT'lerinde yer alan bakır teller için yeni ürün ekleme (redesignation) başvurularının reddedildiği; buna karşılık, 2833.29.40 GTİP'de yer alan krom sülfat ve 2840.11.00 GTİP'de yer alan rafine boraks'ın asgari ithalat oranı istisnası (de minimis waiver) kapsamında alınabilmesi için yapılan başvuruların ise kabul edildiği,

Diğer taraftan, bir örneğine http://www.ustr.gov/webfm_send/3487 adresinden ulaşılabilen GTS Yıllık Gözden Geçirme (Review) sonuçlarının incelenmesinden de görüleceği üzere, bahse konu gözden geçirme süreci sonucunda çeşitli kategorilerde başvuruları reddedilen diğer ülke ürünlerinin Türkiye açısından bir rekabet avantajı oluşturabileceği hususunun değerlendirilmesinde fayda görüldüğü

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.