Türkçe

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin 2018-2020 Uzatma Kararı

Sirküler Tarih/No: 09.04.2018/258

Sayı

:EGT/2557

İstanbul,06.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.04.2018 tarihli yazıda; ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Haziran 2015 tarihinde uzatılmasına yönelik verilen yetkilendirmenin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, akabinde söz konusu sistemin uzatılmasına yönelik çalışmaların başladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı; diğer uzatma Kanunlarında olduğu gibi bu uzatma Kanun'unda da ödenmiş vergilerin geri ödenmesinin söz konusu olduğu; anılan Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 22 Nisan 2018 tarihine kadar da ödenen vergilerin geri alınabilmesini teminen ithalatçı firmaların gerekli formlarda "A” işaretini koymaya devam etmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi