Türkçe

ABD GSP 2018 2019 Yıllık Gözden Geçirme

Sirküler Tarih/No: 12.04.2019/212

Sayı

: 593-02405

İstanbul,12.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 4 Mart 2019 tarihinde ABD Başkanı tarafından Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarılması niyetinin Kongre'ye iletilmiş olduğu, bu tarihten itibaren en erken 60 gün sonra Türkiye'nin GTS kapsamından çıkarılacağına dair kararın yayımlanmasının beklendiği, ancak ülkemizin GTS kapsamından çıkarılmasının henüz resmileşmediği bildirilmektedir.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 25 Mart 2018 tarihinde, 2018-2019 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GTS yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren ve bir örneği Ek-1'de yer alan duyurunun ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir.

Anılan duyuruda da görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan ülkelerin;

- GTS statüleri,

- Rekabet İhtiyacı Limit Muafiyeti (CNL Waiver) talepleri,

- GTS'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri,

- "De minimis” muafiyeti itirazları

- Daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına (Redesignation)

ilişkin tüm başvuruların 18 Nisan 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) iletilmesi gerektiği iletilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Ek-2'de yer alan listelerin incelenmesinden ülkemiz için, "Rekabet ihtiyacı limitlerini aşan" ürünlere ait listede 3, "De minimis muafiyeti”ne ait listede 4 ve "GTS'den çıkartılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına” konu olabilecek ürünlere dair listede ise 26 üründe Türkiye için başvuru imkânı olduğu görüldüğü belirtilmektedir.

Ayrıca, ülkemizin GTS'den faydalanıcı statüsündeki değişikliğin resmileşmemesinden dolayı ülkemiz menşeli ürünlerin GTS kapsamından faydalanmaya devam ettiği, bu itibarla, ithalatçıların eşyanın GTS kapsamında ithal edildiğini usulüne uygun olarak beyan etmeleri gerektiği hususunun belirtilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ekler:
1- 2019 Ülke-Ürün Gözden Geçirme (3 sayfa)
2- Liste (40 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK1_2019 Ulke-Urun Gozden Geçirme.pdf 777,57 KB İndir
EK2_Liste.pdf 2.957,04 KB İndir