Türkçe

ABD GSP 2018-2020 Süreler

Sirküler Tarih/No: 13.04.2018/273

Sayı

:EGT/2736

İstanbul,13.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.04.2018 tarihli yazıda;

ABD Başkanı Trump'ın 23 Mart 2018'de imzaladığı, Federal Yönetime 2018'in kalan kısmında harcama yetkisi veren (H.R. 1625) "the Consolidated Appropriations Act, 2018” ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda GSP'nin süresi geriye dönük 1 Ocak 2018'den itibaren 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış; ayrıca, gözden geçirme süreleri, süreçleri, usul ve esasları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir ifadelerine yer verilmektedir.

Konu hakkında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde "Federal Register”da yayımlanan; 2017-2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GSP yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren duyuru Ek-1'de yer almaktadır. Duyurunun incelenmesinden de görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan GYÜ'lerin GSP statüleri, "CNL waiver” talepleri, GSP'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri, "de minimis waiver" itirazları, daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GSP kapsamına alınması taleplerini içeren tüm başvuruların 16 Nisan 2018'e (EST-gece yarısı) kadar USTR'a iletilmesinin gerekmekte olduğu vurgulanmaktadır.

Diğer taraftan, Ek-2'de yer alan ayrıca özeti aşağıda sunulan listelerin incelenmesinden "de minimis waiver”a ait listede ülkemiz için üç üründe, "redesignation” olabilecek ürünlere dair listede ise 19 üründe

- ("Liste II- De minimis waiver” da 0710.80.50-Domates, 2833.29.40-Krom Sülfat,

2840.11.00-Rafine Boraks için;

- "List III-Redesignation” da ise 0802.51.00-Antep Fıstığı, 0804.20.60-Taze, Kuru İncir, 0813.10.00 Kuru Kayısı, 0910.99.40-Mercanköşk, 1806.20.22- Çikolatalar, 1901.20.05- Fırıncılık karışımları, 2008.99.28- İşlenmiş İncir, 2515.12.20- Travertenler, 2810.00.00-Borik Asit, 2840.19.00-Rafine Boraks, 6801.00.00-Tabii taşlar, 6802.21.10-Mermer, Traverten, 6802.91.20-Mermer, Traverten, 6802.91.25- Mermer, Traverten, 7113.19.50-Kıymetli Metaller, 7408.19.00- Bakır Teller, 7413.00.10-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, 7413.00.50-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, 7413.00.90-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar için,)

Türkiye için başvuru imkânının olduğu görülmektedir.

Öte yandan, söz konusu başvuruların olması durumunda "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde İhracatçı Birliklerinin avukatlık ve/veya danışmanlık hizmet satın alımlarının desteklenmekte olduğu hatırlatılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen ve detayları ekte yer alan metinde bulunan süre kısıtları da dikkate alınarak yapılacak başvurulardan zamanlıca Genel Sekreterliğimize de bilgi verilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: GSP- 2018-06783 ve Kaynak (4 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
GSP 2018.pdf 988,60 KB İndir