Türkçe

ABD GTS Programı

Sirküler Tarih/No: 28.02.2012/208

Sayı

: EGT/2595

İstanbul,28.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.02.2012 tarihli yazıda;

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan ve bir örneği ek'te yer alan bildirime atıfla; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 2011 yıllık incelemesine kabul edilen ürün başvuruları ve incelemeler sırasında takip edilecek sürecin açıklandığı; buna göre takvimin,

-6 Mart 2012: GTS Alt Komitesi Tarafları Dinleme Toplantılarına katılma, görüş gönderme başvurularının son tarihi,

-20 Mart 2012: GTS Alt Komitesi Tarafları Dinleme Toplantısı (1 ve 2 numaralı salonlar, 1724 F St. WDC 20 508 saat 09:30),

-Mart 2012 sonu: GTS Programında yapılacak değişikliklerin muhtemel ekonomik etkilerine ilişkin GTS Alt Komitesi Tarafları Dinleme Toplantısı (yer ve zamanı ABD Resmi Gazetesinde ayrıca bildirilecektir),

-10 Nisan 2012: Toplantı sonrası görüşlerin sunumu başvurularının son tarihi,

-Mayıs 2012 sonu: GTS Programında yapılacak değişikliklerin muhtemel ekonomik etkilerine ilişkin USITC raporunun yayınlanma tarihi (bu rapora ilişkin görüşlerin alınması rapor yayınlandıktan 10 takvim günü içerisinde yapılacaktır),

-1 Temmuz 2012: 2011 yılı GTS gözden geçirilmesi sonucu ortaya çıkan değişikliklerin yürürlülük tarihi

şeklinde belirlendiği,

Ayrıca; 3923.21.00 kodlu plastik torbaların aralarında ülkemizin de yer aldığı GTS'den yararlanan tüm ülkeler için; 5201.00.18, 5201.00.22, 5201.00.24, 5201.00.28, 5201.00.34, 5201.00.38, 5202.91.00, 5202.99.30, 5203.00.05, 5203.00.10, 5203.00.30, 5203.00.50 no.lu GTİP'lerde yer alan 12 ürünün ise sadece "En Az Gelişmiş Ülkeler” (LDCs) için GTS uygulamasına dahil edilmesi; ayrıca, Türkiye menşeli 2840.19.00 GTİP'li "disodyum tetraborat” da dahil olmak üzere, bir örneği ek'li listede yer alan 9 ürünün Rekabet İhtiyacı Limiti'nden muaf tutulması (CNL Waivers) amacıyla incelemeye alınmasının kabul edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: Bildiri (11 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Bildiri.pdf 2.605,80 KB İndir