Türkçe

ABD GTS Sistemi

Sirküler Tarih/No: 17.08.2018/507

Sayı

: 5060-05230

İstanbul,17.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.08.2018 tarihli yazıda; 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayımlanan duyurular uyarınca yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri ve GSP yenileme taleplerine ilişkin olarak bilgilendirme yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu defa, USTR tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer alan duyuruda, Türkiye'nin GTS'den faydalanma kriterlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak bir gözden geçirme başlatıldığı ifade edilmektedir. USTR tarafından yapılan mezkûr duyuru uyarınca, konuya ilişkin olarak;

- 26 Eylül 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı (pubic hearing) gerçekleştirileceği,

- 12 Eylül 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısına katılacakların bildirilmesi,

- Kamu dinleme toplantısı öncesi görüş ve ifadelerin yazılı olarak (pre-hearing briefs/comments) sunulması,

- 17 Ekim 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısı sonrasına ilişkin yazılı bildirimlerin (post hearing briefs) yapılmış olması gerektiği bildirilmektedir.

"Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca GTS uygulamalarına ilişkin olarak ilgili Birlik ya da Birlikler tarafından ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alımlarının desteklendiği hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede; T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini teminen süre kısıtları da dikkate alınarak konuya ilişkin gelişmeler hakkında Genel Sekreterliğimize (egitim@iib.org.tr) ivedilikle bilgi verilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: USTR Duyurusu (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ABDGTSSistemi_17.8.2018.pdf 203,76 KB İndir