Türkçe

ABD Kağıt Torbalar Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması

Sirküler Tarih/No:06.06.2023/433

Sayı

:157-2280

İstanbul,06.06.2023

İSTANBUL MOBİLYA, KÂĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam'ın yanı sıra ülkemiz menşeili kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeili olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan başvurunun ACCESS'te (ABD Ticaret Departmanı Online Belge Portalı) yayımlandığı belirtilmiştir.

Vaşington Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla Ticaret Bakanlığı'na iletilmiş olan yazı ekinde yer alan ABD'li yerli üreticilerin başvuru dilekçesinin incelenmesinden şikayet konusu kağıt alışveriş torbalarının ABD Gümrük Tarife Cetveline göre 4819.30.0040 ve 4819.40.0040 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan kağıt alışveriş çantaları olduğu anlaşılmaktadır. Bahse konu şikâyette üretici/ihracatçı olarak yer verilen firmalar mezkûr şikâyetin "Exhibit I-7” kısmında yer almakta olup ayrıca yazı ekinde iletilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatına göre Bakanlık-DoC tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Komisyon-USITC tarafından ise damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemelerin yürütülmekte olduğu; ABD'li yeri üreticiler tarafından anılan soruşturmaların başlatılması için tevdi edilen şikayetlerin alınmasını müteakip USITC'nin incelemesini başlatması ve 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklendiği ve DoC'un ise şikayet başvuruları sonrasında soruşturmaların açılıp açılmaması yönündeki nihai kararını 20 gün içerisinde ileteceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarında damping soruşturması açılmasına ilişkin resmi bildirimin henüz yayımlanmamış olduğu, mezkur bildirimin yayımlanmasını müteakip ilgili süreçler, soruşturma takvimi, soruşturmaya taraf olacak ihracatçılarımızın izlemesi gereken diğer prosedürlere dair ilgili firmalarımızın bilgilendirilmesini teminen malumatın bilahare verileceği iletilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi

Ek: 1- Dilekçe-Genel itiraz ve İhlal

       2- Dilekçe-Türkiye Antidamping

       3- Firma Listesi

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ABD-3.pdf 3.128,87 KB İndir
Dilekçe -Turkiye Antidamping.pdf 854,14 KB İndir
Dilekçe-Genel Itiraz ve Ihlal.pdf 944,83 KB İndir