Türkçe

ABD Makarna Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Nihai Gözden Geçirme

Sirküler Tarih/No: 19.08.2013/621

Sayı

: ARGUYG3/8397

İstanbul,19.08.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına tatbik edilen anti-damping ve telafi edici verginin gözden geçirilmesini teminen bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütüldüğü, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonlu satışların devamının veya yeniden oluşmasının tespiti amacıyla yürtülen soruşturma sonucunda ITA'nın sırasıyla 4 Ocak 2013 ve 11 Ocak 2013 tarihlerinde mevcut önlemlerin kaldırılmasının damping ve sübvansiyonlu satışların devamına ya da yeniden oluşmasına neden olacağına hükmettiği ve mezkur kararlara http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-04/pdf/2012-31726.pdf ve http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-11/pdf/2013-00454.pdf linklerinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar görüp görmeyeceğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilgili taraflardan soru formları aracılığıyla bilgi temin edildiği, 11 Temmuz 2013 tarihinde bir "tarafları dinleme toplantısı” düzenlendiği, söz konusu toplantıyı müteakiben ITC'nin soruşturma kapsamında edindiği yazılı ve sözlü bilgileri derleyen 2 Ağustos 2013 tarihli nihai raporunu yayımladığı, anılan raporda ABD yerli makarna üreticilerinin 2007-2012 döneminde üretim, kapasite, kapasite kullanım oranı, satışlar ve karlılık gibi finansal göstergelerinin kamuya açık halleri ile ABD pazarındaki fiyatlar, marka algılayışları, tüketim eğilimleri hakkında bilgi verildiği ve aynı zamanda Türk makarna üreticilerinin aynı dönemdeki üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranları ile ABD ve diğer pazarlara ihracatı ve dünya piyasasındaki yeri hakkında da bilgiler sunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, ITC tarafından yürütülen soruşturmanın 30 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanmasının beklendiği belirtilmekte olup, soruşturma kapsamındaki gelişmelere http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2012/pasta/reviewphase.htm linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat - Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi