Türkçe

ABD / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (1902.19 GTİP)

Sirküler Tarih/No: 10.08.2018/493

Sayı

:5085

İstanbul,10.08.2018

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) isimli ürün grubu ithalatına anti-damping ve telafi edici vergi uygulandığı; ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Ağustos 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle; ülkemiz menşeli "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatılmış bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verdiği; bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanısıra; soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği; ihracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği; hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almakta olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürütececeği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ağustos 2018) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir.

Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ağustos 2018) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yer alan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerekmektedir.

Bilgileri ile konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi ivedilikle hububat@iib.org.tr adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi

EK: 1- Açılış Bildirimi - Resmi Gazete Örneği - ITA (2 sayfa)
       2- Açılış Bildirimi - Resmi Gazete Örneği - ITC (4 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ABD nihai gozden geçirme sorusturmasi 2.pdf 206,83 KB İndir
ABD nihai gozden geçirme sorusturmasi.pdf 212,99 KB İndir