Türkçe

ABD Yeni Gıda Güvenliği Yasası

Sirküler Tarih/No: 15.01.2013/50

Sayı

: EGT/562

İstanbul,15.01.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11 Ocak 2013 tarihli yazıda;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama tarafından 4 Ocak 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Gıda Güvenlik ve Modernizasyon Yasasının (Food Security and Modernization Act - FSMA) uygulamasına ilişkin tüketicilerin, endüstri temsilcilerinin ve hükümetlerin talepleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda şekillendirilen ve Ürün Güvenliği ve Gıda Ürünleri İçin Önleyici Tedbirler başlıkları altında yürürlüğe girmesi planlanan iki önergenin, ilgili şahıs ve kuruluşların eleştiri ve yorumları doğrultusunda netleştirilmek üzere 4 Ocak 2013 tarihinde uygulamasından sorumlu kurum olan ABD Gıda ve İlaç Otoritesi (Food and Drug Administrarion - FDA) tarafından file:///C:/Documents%20and%20Settings/harikaa/Desktop/www.fda.gov/fsmainternet adresinde yayımlandığı,

Konuya ilişkin yasa kapsamında yürürlüğe girmesi planlanan toplam beş yönetmelikten ikisini teşkil edecek olan söz konusu önergeler hakkında yorum ve öneri süresinin yayım tarihinden ibaren 120 gün olduğu; bu çerçevede; konu ile ilgili olabilecek ülkemiz görüş ve önerilerinin de bahse konu süre içerisinde FDA'ya iletilmesi gerektiği,

Anılan yasanın hayata geçirilmesine ilişkin karar süreci hakkında daha detaylı bilgiye www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm277706.htm internet adresinden ulaşılabileceği; ayrıca, konuya ilişkin FDA tarafından yapılan ek'li duyurunun bir örneğinin de iletildiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen yukarıda belirtilen konulara ilişkin görüşlerin ek'li form vasıtasıyla en geç 17 Ocak 2013 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğtim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - FDA Duyurusu (3 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
FDADuyurusu.pdf 913,18 KB İndir
Form_ABD_Gida.doc 34,50 KB İndir