Türkçe

AB'nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-Damping Önlemi

Sirküler Tarih/No: 30.05.2013/450

Sayı

: EGT/5975

İstanbul,30.05.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.05.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) tarafından Arjantin ve Endonezya menşeli "biodizel” ithalatına karşı 29 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0006:0025:EN:PDF linkindeki AB resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde Arjantin'e ton başına 65,24-104,92 Avro, Endonezya'ya ise 0-83, 84 Avro arasında değişen geçici anti-damping önlemlerinin yürürlüğe konulduğu,

Bu durumda, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceğinin mütalaa edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi