Türkçe

AB'nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Yönelik Önlem Kararları

Sirküler Tarih/No: 29.11.2013/885

Sayı

: EGT/11642

İstanbul,29.11.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 30.05.2013 Tarihli ve 450 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Avrupa Birliği (AB) tarafından Arjantin ve Endonezya menşeli "biyodizel” ithalatına karşı 29 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, 28 Mayıs 2013 tarihinde Arjantin'e ton başına 65,24-104,92 Avro; Endonezya'ya ise 0-83,84 Avro arasında değişen geçici anti-damping önlemlerinin yürürlüğe konulduğu hususu ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2013 tarihli konuya ilişkin yazısında;

26 Kasım 2013 tarih ve L 315/2 sayılı AB Resmi Gazetesi'nden de görülebileceği üzere mezkur önlemin, Arjantin'e ton başına 216,64-245,67 Avro; Endonezya' ya ise 76,94-178,85 Avro şeklinde nihai önlem olarak yürürlüğe konulduğu,

Ayrıca; anılan ülkelerden yapılan mezkur ürün ithalatına karşı 10 Kasım 2012 tarihinde başlatılmış olan telafi edici vergi soruşturmasının ise 7 Ekim 2013 tarihinde şikayetçi firmaların yaptıkları soruşturma açılış başvurusunu geri çekmeleri üzerine 26 Kasım 2013 tarihi itibariyle önlemsiz şekilde sona erdirildiği,

Bu çerçevede; Arjantin ve Endonezya'nın söz konusu üründe AB pazarındaki kayda değer payı göz önüne alındığında; Bakanlıklarınca bahse konu ürünün AB'ye ihracatında önemli bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi