Türkçe

AB'nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No: 22.08.2013/639

Sayı

: EGT/8518

İstanbul,22.08.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 19.08.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimini düzenlemek üzere hazırlanan 978/2012 sayılı Yönetmelik uyarınca, halihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 89'a düşürüldüğü,

Anılan yönetmelikte değişiklik öngören ve 21.02.2013 tarihinde AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 154/2013 sayılı Yönetmelik hükmü uyarınca, yararlanıcı ülkeler listesinden Azerbaycan ve İran'ın da çıkarıldığı; söz konusu değişikliklerin, Türkiye - AB Arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13üncü ve 16ncı maddeleri uyarınca, ülkemiz dış ticaret rejimine de uygulanması gerektiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yapılacak değişikliklerin ülkemiz sanayine etkileri hususundaki görüş ve değerlendirmelerin ek'li form vasıtasıyla en geç 11 Eylül 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not:
AB GTS rejimini düzenleyen yönetmeliğin tam metnine http://www.eur-lex.europa.eu/ internet sitesi 2012/October/31.10.2012/L303 sekmeleri üzerinden ulaşılabilmektedir.

Ek:
1 - GTS Kapsamından Çıkarılan Ülkeler Listesi (2 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_AB_GTS.doc 34,50 KB İndir
UlkeListesi.pdf 404,24 KB İndir