Türkçe

AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Sirküler Tarih/No: 29.08.2013/648

Sayı

: ARGUYG1/8679

İstanbul,28.08.2013

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; 1 Ağustos 2013 tarihli L 205 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama yönetmeliği uyarınca, 4 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve analizlerin yapıldığı laboratuarlar başta olmak üzere ülkemiz tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle, AB tarafından ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakça ithalatı askıya alındığı, dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça ithalatına ise; Topluluk giriş noktalarında kontrole tabi tutulmak suretiyle izin verilmesi öngörüldüğü, Anılan Yönetmelikte söz konusu tedbirin 4 Ağustos 2014'e kadar uygulanacağına değinildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi