Türkçe

AB'ye İhracatta AB Komisyon Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No: 09.04.2012/367

Sayı

: EGT/4216

İstanbul,09.04.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.04.2012 tarihli yazıda;

Bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların Avrupa Birliği'ne ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği uyarınca ülkemiz menşeli domates ve biber ürünü ile tüm üçüncü ülkeler menşeli insan tüketimine yönelik kırmızı biber ve ürünleri, zerdeçal ve kırmızı palm yağı ithalatında % 100 sıklıkla belge kontrolü ve %10 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrol uygulanmakta olduğundan bahisle,

Anılan Yönetmelik kapsamında uygulanan tedbirlerin asgari 3 ayda bir olmak üzere düzenli olarak gözden geçirildiği; bu defa, bahse konu Yönetmeliğe değişiklik getiren ve 04 Nisan 2012 tarihli ve L98 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 294/2012 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile 01 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, insan tüketimine yönelik kırmızı biber ve mamulleri, zerdeçal ve kırmızı palm yağının tüm üçüncü ülkelerden AB'ye ithalatında uygulanan tedbire son verildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.