Türkçe

AB'ye Kompozit Ürün İhracatı

Sirküler Tarih/No: 13.06.2012/543

Sayı

: ARGUYG1/6866

İstanbul,13.06.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Bazı kompozit ürünlerin (hayvansal menşeli işlenmiş ürünler ve bitkisel menşeli ürünleri birlikte içeren gıdalar) Avrupa Birliği'ne (AB) ithalatı veya transit geçişinde sertifikasyon kurallarını ortaya koyan 28/2012/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği ile anılan ürünlerin üye ülkelere ithalatında hayvan ve kamu sağlığına ilişkin kuralların Topluluk çapında uyumlaştırıldığı, AB'ye işlenmiş et ve işlenmiş süt içeren kompozit ürün ihracatı ülkemizdeki hayvan ve kamu sağlığına ilişkin şartların Topluluk tarafından yeterli bulunmaması nedeniyle yapılamadığı ifade edilmiştir .

Diğer taraftan, anılan yazıda 5 Haziran 2012 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve 25 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 468/2012/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile kompozit ürünün imalatında kullanılan işlenmiş et veya işlenmiş sütlü ürünün menşeinin ihracatı yapan ülke ile aynı olması şeklindeki gereklilik, AB menşeli hammaddenin kullanımına imkan verecek şekilde değiştirildiği; Bu çerçevede, içeriğinde işlenmiş et ve işlenmiş süt ürünlerinin AB'den tedarik edilmesi halinde ülkemizde üretilen kompozit ürünün AB'ye ihracatının mümkün kılındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter