Türkçe

AB'ye Organik Ürünler İhracatı

Sirküler Tarih/No: 03.08.2012/700

Sayı

: EGT/8804

İstanbul,03.08.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 02.01.2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.08.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin, organik ürünlerin üretimi ve etiketlenmesi ile ilgili kurallarının 28 Haziran 2007 tarihli ve 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde belirlendiği; anılan Tüzüğe atıf yapan 8 Kasım 2008 tarihli ve 1235/2008 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün ise üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin ayrıntılı kuralları belirlediği,

1235/2008 Sayılı Tüzüğün 10. maddesi uyarınca, Komisyonun, üçüncü ülkelerde ilgili kontrolleri gerçekleştirme ve sertifika verme yetkisini haiz otoriteleri ve kuruluşlarına dair bir liste hazırlanması gerektiği, buna göre Komisyona yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde oluşturulan listenin 6 Kasım 2011 tarihli ve 1267/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün ek'inde yer aldığı ve söz konusu listede ülkemizden "Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu”nun da bulunduğunun daha önce duyurulduğu,

Bu defa; yine 1235/2008 sayılı Tüzükte değişiklik yapan 20 Haziran 2012 tarihli ve 508/2012 sayılı Tüzük ile anılan listenin yenilendiği ve ülkemizden organik ürün ihracatı yapacak firmalara denklik belgesi verebilecek yabancı ülke menşeli kuruluşların sayısının artmış olduğunun görüldüğü,

Ayrıca; yine 1235/2008 sayılı Tüzüğün 19. maddesinde yapılan değişiklik ile bahse konu ürünlerin 834/2007 sayılı Tüzüğün 33. maddesinde belirtilen uygunluk koşullarını sağlaması durumunda, ithalat yapılacak üçüncü ülkenin, "Tanınmış Üçüncü Ülkeler” listesinde bulunmaması veya mezkur listede bulunup ürünün kategorisinin veya menşeinin o ülke için belirlenen şartları sağlamaması hallerinde Üye Ülke yetkili merciinin ithalatçılara 1 Ocak 2013 tarihine kadar izin verebilmesine imkan tanındığı; öte yandan, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce verilen izinlerin en geç 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitireceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi