Türkçe

AB'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 15.06.2012/554

Sayı

: ARGUYG1/7011

İstanbul,15.06.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 27. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi( GBOK) toplantısının 27-28 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'da tertip edileceği, mezkur toplantıda Avrupa Birliği'ne yönelik taze meyve ve sebze ihracatımızda Kaptan Andrevo gümrük kapısında vuku bulan sorunların gündeme getirileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla; mezkur toplantı için sürdürülmekte olan hazırlık çalışmalarında istifade edilmek üzere, bahse konu gümrük kapısında karşılaşılan sorunlara müteallik mevcut duruma ilişkin güncel malumatın temin edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu meyanda, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere; ihracatçı firmalarımızın konu ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, Kaptan Andrevo kapısında ihracatçı firmalarımıza ait vasıtaların gümrük kapısındaki bekleme süreleri, resmi kontroller kapsamında firmalardan tahsil edilen ücretler ile ülkemiz menşeli ürünlerin fiziksel kontrole tabi tutulma sıklığına ilişkin değerlendirmelerinizin en geç 21 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter