Türkçe

AB'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 14.01.2013/44

Sayı

: ARGUYG1/506

İstanbul,14.01.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından elimize ulaşan bir yazıda ülkemizden Avrupa Birliğine yönelik taze meyve ve sebze ihracatında fiziksel kontrole tabi ürünlere ait Common Entry Document (CED) belgelerinin ilk sayfalarının ihracatçı firmalar tarafından doldurularak, en az 24 saat öncesinden gksikandreevo@gmail.com veya phitokandreevo@gmail.com adreslerine iletilmesi hususunun daha önceden Genel Sekreterliğimize iletildiği hatırlatılmakta ve Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıf yapılarak ihracatçı firmaların önemli bir kısmının bahse konu mevzuat hükmüne riayet etmedikleri hususuna dikkat çekilmekte ve tüm ihracatçı firmaların tekraren uyarılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi